Omvårdnad Suicidnära patienter - Domän 1

Riskbenäget hälsobeteende

Upp

Definition
Nedsatt förmåga att kunna förändra beteenden eller livsstil för att förbättra hälsa. (1)

Kännetecken

 • Föminskar förändringen av hälsotillståndet.
 • Misslyckas med att uppnå en optimal känsla av kontroll.
 • Misslyckas med att vidta åtgärder för att förebygga hälsoproblem.
 • Visar att förändring av hälsotillståndet inte accepteras. (1)

Relaterade faktorer

 • Låg tilltro till egen förmåga.
 • Låg socioekonomiskt status.
 • Multipla stressorer.
 • Negativ attityd till hälsovård.
 • Omfattande bruk av alkohol.
 • Otillräcklig förståelse.
 • Otillräckligt socialt stöd.
 • Rökning. (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar intresse för att aktivt förändra sin livsstil. (2)
 • Patienten kan beskriva minst X st förändringsbehov när det gäller livsstil. (3)
 • Patienten vet vem han/hon ska vända sig till för att få stöd i sin egenvård. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten tar (mesta möjliga) ansvar för sin egenvård.
 • Patienten visar färdigheter i egenvårdsaktiviteter som är viktiga för att bibehålla hälsa. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Inventera patientens behov av kunskap.
 • Inventera patientens behov av stöd i beslutsfattande. (3)

Psykoedukation

 • Informera patienten om/diskutera med patienten beteenden som påverkar hälsan såväl positivt som negativt.
 • Undervisa patienten och eventuellt närstående i aktiviteter och beteenden som förväntas påverka hälsan positivt. (3)

Aktivitet

Se till att patienten har de artiklar och hjälpmedel han/hon behöver för att på bästa sätt kunna sköta sin egenvård. (3)

Om dokumentet: Omvårdnad Suicidnära patienter - Domän 1