Omvårdnad Suicidnära patienter- Domän 4

Sömnsvårighet - Stört sömnmönster - Sömnbrist

Upp

Sömnsvårighet

Definition
Rubbning av sömnens omfattning eller kvalitet som försämrar funktionen. (1)

Kännetecken

 • Observerad brist på energi
 • Observerade känslomässiga förändringar
 • Uppger att det är svårt att somna
 • Uppger att det är svårt att sova
 • Uppger försämrad livskvalitet
 • Uppger försämrat hälsotillstånd
 • Uppger förändringar i humöret
 • Uppger koncentrationssvårigheter
 • Uppger sig inte vara utvilad efter sömn
 • Uppger sig sakna ork
 • Uppger sig vakna för tidigt
 • Uppger sig vara missnöjd med sin nuvarande sömn
 • Uppger sömnsvårigheter som får konsekvenser dagen efter
 • Ökad frånvara (t.ex. i arbete/skola) (1)

Sömnbrist

Definition
Längre perioder utan sömn (naturligt sammanhängande perioder med upphävt relativt medvetande). (1)

Kännetecken

 • Akut förvirring
 • Apati
 • Dåsighet under dagtid
 • Hallucinationer
 • Handtremor
 • Illamående, olustkänsla
 • Irritabilitet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Likgiltighet
 • Långsamma reaktioner
 • Nedsattfunktionsförmåga
 • Oro
 • Perceptionsstörningar (t.ex. förändrade kroppsensationer, vanföreställningar, svävande känsla)
 • Rastlöshet
 • Stridslystnad
 • Upprördhet (agitation)
 • Uttalad trötthet/Utmattning
 • Övergående förföljelsemani (1)

Stört sömnmönster

Definition
Tidsbegärnsade störningar av sömnen omfattning och kvalitet som beror på yttre faktorer. (1)

Kännetecken

 • Förändringar i normalt sömnmönster
 • Minskad förmåga att fungera
 • Missnöjd med sömnen
 • Rapporterar inga svårigheter att somna
 • Rapporterar om att bli väckt
 • Uppger sig inte känna sig utvilad (1)

Relaterade faktorer

 • Aktivitetsmönster (t.ex. tidpunkt, omfattning)
 • Depression
 • Frekventa sovstunder under dagen
 • Fysiskt obehag (t.ex. smärta, illamående)
 • Föräldraansvar
 • Intag av alkohol eller stimulerande medel
 • Läkemedelssubstanser
 • Miljöfaktorer (t.ex. oväsen i omgivningen, exponering för dagsljus/mörker)
 • Oro, Rädsla, Sorg
 • Stress (t.ex. ältande beteende vid insomning) (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten har identifierat de personliga vanor som stör sömnmönstret samt de åtgärder som kan förbättra sömnkvalitén.
 • Att patienten tillsammans med vårdpersonalen har skapat en ”sömnplan” som patienten är villig att pröva inom X dagar. (4)

Långsiktiga mål

 • Att patienten förbättrat sömnkvaliteten och sömnmönstret efter X veckor.
 • Att patienten har lärt sig att använda sömnstödjande avslappningsövningar. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera patientens vardagliga sömnmönster, avseende följande:
  - Rutiner för sänggåendet
  - Tid för uppstigande, tid för sänggåendet
  - Alkohol- och/eller koffeinintag före sänggåendet
  - Användning av sömnhjälpmedel (förskrivna eller receptfria mediciner). (4)
 • Skapa ett underlag för bedömning av sömnmönstret genom att patienten för sömndagbok under en tvåveckorsperiod. (5)

Psykoedukation

 • Utbilda patienten avseende grundläggande fysiologiska sömnfakta samt om sömnens betydelse för hälsa och funktion. (6) (7)
 • Gå igenom sömnhygieniska råd med patienten. (4) (6)

Aktivitet

 • Upprätta tillsammans med patienten en sömnplan, som innehåller god sömnhygien och avslappningsmetoder. Dokumentera och utvärdera åtgärderna tillsammans med patienten.
 • Uppmuntra patienten att samtidigt arbeta med andra problem som kan påverka sömnen negativt (t.ex. ångestsyndrom, sociala eller personliga problem, jobbrelaterade frågor, relationsproblem). (4)
 • Avslappningsmusik har visat sig minska oro och ångest samt vara tillämpbart för inneliggande patienter med sömnproblem. Föreslå för patienten att lyssna på avslappnande musik dagligen vid sänggåendet. (7) (8)

Om dokumentet: Omvårdnad Suicidnära patienter- Domän 4