Basutredning vid narkotikaberoende och dopning

Upp

Vuxenpsykiatrins Basutredning (AUDIT – C tre första frågorna), ASRS, PHQ-9 EQ5D, CGI-S, MINI-SCID1, ANAMNES)

Med tillägg: AUDIT inklusive TLFB, DUDIT inklusive TLFB , MANSA (alt GAF), V- RISK-10, SCID ll,Suicidstege klinisk intervju, somatisk us, blod- och urinprover.                                                                                        


Om dokumentet: Basutredning vid narkotikaberoende och dopning

Granskat av:
Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms medicinska råd och sakkunniga i Psykiatrirådet i SLL
Publicerat:
Februari 2014
Uppdaterat:
Januari 2018