Skattningsskalor ADHD, Autismspektrumtillstånd och Lindrig utvecklingsstörning