Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 2

Näringsintag: mindre än kroppsbehovet

Upp

Definition

Otillräckligt intag av näringsämnen för att motsvara det metabola behovet. (1)

Kännetecken

 • Beskriver förändrade smakupplevelser
 • Bleka slemhinnor
 • Brist på information
 • Brist på intresse för mat
 • Brist på mat
 • Diarré
 • Felaktig information
 • Fettrik avföring
 • Hyperaktiva tarmljud
 • Kramp i buken
 • Kroppsvikt som är 20 procent under den ideala
 • Massivt håravfall
 • Missuppfattningar
 • Motvilja att äta
 • Mättnad direkt efter att ha ätit
 • Nedsatt muskeltonus
 • Smärtor i buken
 • Svaghet i muskulatur som används för att svälja
 • Sår i munhålan
 • Uppger sig äta mindre än dagliga rekommendationer
 • Upplevd oförmåga att äta mat
 • Viktminskning trots adekvat intag av mat (1)

Relaterade faktorer

 • Oförmåga att inta föda
 • Oförmåga att smälta föda
 • Otillräcklig ekonomisk situation (1)
 • Ångest
 • Saknar initiativförmåga och kraft att äta
 • Rädsla att vistas i matsalen med andra
 • Vanföreställningar att maten innehåller gift eller bakterier eller att den är stulen
 • Tycker att maten smakar eller luktar metall, gift, mögel eller förruttnelse
 • Bristande kunskap om sund kosthållning
 • Förlorat aptiten pga. nedstämdhet, ensamhet (6)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har gått upp x-antal g per vecka.
 • Patienten äter x-antal mål per dag.
 • Ökat mat- och kaloriintag med gradvis ökning varje dag.
 • Tid för fysisk aktivitet är begränsad till x minuter/timmar per dag/vecka. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att uppvisa förändringar i ätmönster som leder till stabil viktkontroll.
 • Patienten kan verbalisera planer för hur vikten på sikt ska hållas stabil. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Patienten observeras under en timme efter måltid (heldygnsvård).
 • Mat- och vätskeregistrering (heldygnsvård).
 • Daglig viktkontroll (heldygnsvård). (3)

Psykoedukation

Diskutera nutritionsbehov, aktivitet och sambandet däremellan. (2)

Aktivitet

 • Erbjud tre mellanmål per dag.
 • Gör schema med patienten med ett gemensamt bestämt x-antal aktiviteter.
 • Patienten får gå in lite före övriga i matsalen – träna på att sitta i matsalen med övriga patienter.
 • Patienten äter ensam (före eller efter andra patienter) med stöd av en personal. (3)

Näringsintag: mer än kroppsbehovet

Upp

Definition

Näringsintag som överskrider det metabola behovet. (1) 

Kännetecken

 • Koncentrerar födointag till slutet av dagen
 • Olämpliga matvanor (t.ex. kopplar ihop mat med andra aktiviteter)
 • Stillasittande livsstil
 • Vikt 20 procent över idealet för längd och kroppsbyggnad
 • Äter som en reaktion på inre signaler förutom hungerkänsla (t.ex. oro)
 • Äter som en reaktion på yttre signaler (t.ex. tid på dagen, social situation) (1)

Relaterade faktorer

 • För stort näringsintag i relation till det metabola behovet
 • För stort näringsintag i relation till fysisk aktivitet (kaloriöverskott) (1)
 • Biverkningar av medicinering (t.ex. neuroleptika, kortison)
 • Tvångsmässigt ätande
 • Bristande kunskap om adekvat näringsintag
 • Stillasittande livsstil
 • Minskad aktivitet (2)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att beskriva varför han/hon ökar i vikt. (2)
 • Patienten kan redogöra för de förändringar som behöver göras för att gå ner i vikt. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att uppvisa förändringar i ätmönster som leder till stadig viktminskning/viktkontroll.
 • Patienten kan verbalisera planer för hur vikten på sikt ska hållas stabil. (3)

Omvårdnadsåtgärder 

Kartläggning

 • Diskutera tillsammans med patienten nutritionsbehov, aktivitet och sambandet däremellan. (2)
 • Diskutera känslor och emotioner kopplade till mat och ätande. (3)

Psykoedukation

Informera om att viktminskning troligen kommer att nå platåer och stanna upp i perioder, vilket kan leda till frustration. (3)

Aktivitet

 • Uppmana patienten att föra matdagbok.
 • Utforma en måltidsplan med patienten.
 • Stötta patienten att sätta upp realistiska mål för viktminskning.
 • Hjälp patienten att göra upp en plan för progressiv träning (vid behov tillsammans med sjukgymnast). (3)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 2