Omvårdnad Ångestsyndrom - Domän 3

Förstoppning

Upp

Definition
Minskning i normal avföringsfrekvens i kombination med svår eller ofullständig passage av avföring och/eller passage av ovanligt hård torr avföring. (1)

Kännetecken

 • Anorexi
 • Ansträngning vid tarmtömning (defekation)
 • Buksmärtor
 • Dålig matsmältning
 • Förändrat tömningsmönster för avföring
 • Hård, formad avföring
 • Illamående
 • Klarrött blod med avföringen
 • Kraftig väderspänning
 • Kräkningar
 • Minskad avföringsvolym
 • Minskad frekvens
 • Oförmögen att tömma avföring
 • Smärta vid tarmtömning
 • Upplevelse av rektal fyllnad och/eller tryck
 • Uppspänd buk
 • Ökat buktryck (1)

Relaterade faktorer

 Funktionella faktorer

 • Nyligen inträffad förändrad av livsmiljö
 • Otillräcklig fysisk aktivitet (1)

Psykologiska faktorer

 • Depression
 • Känslomässig stress
 • Mental förvirring (1)

Farmakologiska faktorer

 • Antidepressiva
 • Antiepileptika
 • Diuretika
 • Opiater
 • Sedativa
 • Överanvändning av laxativ (1)

Fysiologiska faktorer

 • Dehydrering
 • Dåliga kostvanor
 • Förändrad kosthållning
 • Otillräcklig munhygien
 • Otillräckligt intag av fibrer
 • Otillräckligt intag av vätska (1)

Kortsiktiga mål/Långsiktiga mål

 • Tarmtömning sker varje, varannan eller var tredje dag. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Registrera avföringstillfällena, mängd och konsistens i patientjournal. (2)

Psykoedukation

 • Ge råd om ändrad livssituation, t.ex. genom stresshantering.
 • Vid sängliggande ändra ställning ofta.
 • Kontakta sjukgymnast då särskilda träningsprogram behövs vid sängliggande. (2)

Aktivitet

 • Uppmuntra patienten till motion, rörelse eller promenad för att hjälpa tarmen att jobba.
 • Erbjud rikligt med vätska.
 • Erbjud dryck och mat som stimulerar tarmen (t.ex. vatten, kaffe, frukt, fiberrik kost).
 • Vissa läkemedel verkar förstoppande och då bör laxantia erbjudas (movicol, laxoberal etc.). (2)

Diarré

Upp

Definition
Uttömning av lös oformad avföring. (1)

Kännetecken

 • Brådskande behov
 • Buksmärtor
 • Kramper (1)

Relaterade faktorer

Psykiska

 • Oro
 • Hög stressnivå (1)

Situationsbetingade

 • Läkemedelsbiverkan
 • Alkoholmissbruk
 • Smittämnen/föroreningar
 • Missbruk av laxativ (1)

Fysiologiska

 • Infektiösa processer
 • Inflammation
 • Parasiter
 • Malabsorption (1)

Kortsiktiga mål

Patienten rapporterar mindre frekventa diarréer. (2)

Långsiktiga mål

Patienten rapporterar inga diarréer. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Registrera avföringstillfällena, mängd och konsistens i patientjournal. (2)

Psykoedukation

 • Ge råd om ändrad livssituation, t.ex. genom stresshantering.
 • Vid sängliggande ändra ställning ofta.
 • Kontakta sjukgymnast då särskilda träningsprogram behövs vid sängliggande. (2)

Aktivitet

Information/Undervisning

 • Överdriven mjölkkonsumtion bör undvikas.
 • Hänvisa till mat som tillagats felaktigt/förvarats för varmt eller för kallt.
 • Undvik livsmedel som kan förvärra diarrén. T.ex. mjölk, fett, friterad och kryddad mat, färsk frukt, rå fisk, skaldjur och grönsaker.
 • När diarrén börjar avta prova successivt att äta fast föda.
 • Patienten ombeds att informera omvårdnadspersonalen vid blod i avföringen och/eller vid feber.
 • Informera patienten om att dietmat baserad på olika sockersubstitut (t.ex. sorbitol, mannitol) kan orsaka diarré.
 • För att undvika uttorkning vid diarré, var noggrann med vätskeintaget (t.ex. insättning av vätskelista).

Speciell omvårdnad

 • Kontrollera dropp-/sondmatstakten.
 • Ändra näringstillförseln till dropp-/sondmatning.
 • Sänk hastigheten på tillförseln om gastrointestinala problem uppstår.
 • Följ mallen för sondmatning men reglera vätskemängden för att undvika uttorkning.
 • Tänk på handhavandet av sondmaten och hållbarheten av redan öppnad. sondmatsförpackning. Kassera en öppnad förpackning efter 24 timmar.
 • Servera mindre matportioner vid fler tillfällen.
 • Undvik antidiarroikum (loperamid/imodium) vid akut infektiösa diarréer.
 • Administrering av läkemedel

Om dokumentet: Omvårdnad Ångestsyndrom - Domän 3