Om oss

Om webbplatsen

Upp

Vad är Psykiatristöd?

Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm.

Vilka står bakom Psykiatristöd?
Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom Region Stockholm. De representerar specialitetsrådet i psykiatri, Stockholms medicinska råd och expertrådet för psykiatriska sjukdomar i Region Stockholms läkemedelskommitté.

Vem vänder sig Psykiatristöd till?
Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.

Var kommer kunskapen ifrån och hur kvalitetssäkras innehållet på Psykiatristöd?
Innehållet baseras på de Regionala vårdprogram som tagits fram inom Region Stockholm, Nationella riktlinjer och andra underlag från Socialstyrelsen.

 

 

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Psykiatristöd.se ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Psykiatristöd.se ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Förvaltning

Upp

Förvaltningsledning för Psykiatristöd

  • Ameli Norling, tf enhetschef Kunskapsstyrning och stöd, Somatisk specialistvård, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
  • Nils Lindefors, ordförande i Specialitetsrådet i psykiatri (Psykiatrirådet), professor psykiatri, adj Karolinska Institutet
  • Hanna Vidsten, webbredaktör Kunskapsstyrning och stöd, Somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling
Specialitetsrådet i psykiatri & expertråden i Region Stockholms läkemedelskommitté.

IT- nära förvaltning

Kontakt: Gunnar Borg, Webbkoordinator/Lösningsarkitekt gunnar.borg@sll.se

Redaktion

Hanna Vidsten, samordnare & webbredaktör  psykiatristod.hsf@sll.se

Innehållsproduktion

Författare och faktagranskare som utses av specialitetsrådet i Psykiatri och andra sakkunniga arbetar tillsammans med redaktionen med att införa nya vårdprogram och med att kontinuerligt uppdatera befintliga vårdprogram. Koordinatornätverket inom psykiatri och beroendevård medverkar i vårdprogramsarbetet och har i uppdrag att implementera innehållet på sina respektive kliniker.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på psykiatristod.hsf@sll.se

Har du frågor som berör sjukdom och hälsa, besök 1177 vårdguiden

Koordinatornätverket

Upp

Koordinatorskap inom psykiatri och beroendevård i Stockholms län innebär att:

  • Bidra till införande och tillämpning av regionala vårdprogram i det kliniska arbetet
  • Stimulera tillämpningen av lokala rutiner med utgångspunkt från de regionala vårdprogrammen
  • Bidra till lokala utbildningsinsatser och föreläsningar
  • Bidra till samverkan och spridning av erfarenheter inom sin klinik och till andra koordinatorer inom Stockholms län
  • Bidra med kunskap och erfarenhet från klinisk verksamhet vid framtagande/revidering av vårdprogram och vid utveckling av webbplatsen Psykiatristöd

 

Koordinatorskap inom Psykiatri i Stockholms län innebär att:

1.      bidra till införande och tillämpning av regionala vårdprogram i det kliniska arbetet

2.      stimulera tillämpningen av lokala rutiner med utgångspunkt från de regionala vårdprogrammen

3.      bidra till lokala utbildningsinsatser och föreläsningar

4.      bidra till samverkan och spridning av erfarenheter inom sin klinik och till andra koordinatorer inom Stockholms län

 

5.      bidra med kunskap och erfarenhet från klinisk verksamhet vid framtagande/revidering av

vårdprogram och vid utveckling av webbplatsen Psykiatristöd.se

Om dokumentet: Om oss