Vill du delta i Viss-arbetet?

Upp

Redaktionen söker distriktsläkare och distriktssköterskor

Spesamgrupperna - specialister i samverkan - består av specialister i allmänmedicin och organspecialister som samarbetar för att bland annat producera primärvårdsanpassade vårdprogram och ta fram aktuella telefonkonsultnummer inom en mängd olika områden. Vårdprogrammen publiceras sedan på webbplatsen Viss.

Utbytet i Spesamgrupperna är givande och ökar förståelsen för varandras arbete. Vi söker nu fler distriktsläkare och distriktssköterskor för detta viktiga arbete.

Tidsåtgången för arbetet är inte så omfattande och en del uppgifter kan utföras via mejlkontakt. Arbetet ersätts per timme till respektive arbetsgivare.

Viss startades 1996 och är ett webbaserat beslutsstöd som innehåller medicinsk och administrativ information för personal inom primärvården. Idag omfattar Viss drygt 300 handläggningsprogram och har en besöksfrekvens på cirka 100.000 besökare per månad.

Ersättning för författar- och sakkunniguppdrag

Kontaktinformation

Om du är intresserad av att delta i Viss-arbetet, vänligen kontakta redaktionen via e-post: viss@sll.se eller Jennie Cardell, Viss-ansvarig, på telefon: 072-468 97 65.

Om dokumentet: Vill du delta i Viss-arbetet?