Spesam

Specialister i samverkan

Upp

Spesam står för "Specialister i samverkan". Det är distriktsläkare och organspecialistkollegor som träffas och diskuterar handläggning vid diagnoser inom ett visst ämnesområde.

Spesamarbetet handlar om kommunikation och arbetsfördelning mellan vårdnivåerna - till exempel frågor som "Vem gör vad i vårdkedjan?". Utbytet i grupperna är givande och ökar deltagarnas förståelse för varandras arbete. I arbetet ingår att ta fram korta vårdprogram (beslutsstöd för primärvården) som publiceras i Viss, se till att det finns fungerande telefonkonsulter och att ibland ordna utbildningar.

Det är Spesamgrupperna som är informationsägare och ansvariga för alla vårdprogram i Viss. Ett omfattande arbete läggs kontinuerligt på produktion och uppdatering av materialet.

Har du synpunkter eller önskemål kring vårdprogrammen, kontakta respektive Spesamgrupp. Är din dator ansluten till SLL-net, se listan över Spesamgrupperna.

Verksamheten

Upp

Ordföranden/sammankallande

Ordföranden i Spesamgrupp, en allmänmedicinare, utses av Spesamkoordinatorn med uppdrag att

 • sammankalla Spesamgrupp minst två gånger per år
 • ansvara för Spesamgruppens arbete
 • i samarbete med koordinatorn utse medlemmar till Spesamgruppen
 • rapportera till Spesamkoordinatorn om verksamhet och avvikelser

Ledamöter

Spesamgrupperna består av specialister i allmänmedicin och organspecialister från sjukhus och specialister från privata enheter.

Uppdrag till Spesamgruppen skall fördelas mellan deltagare i gruppen.

Ledamöterna utses av Spesamordförande/Spesamkoordinator med uppdrag att

 • ta fram vårdprogram och rutiner i vårdprogrammet
 • uppdatera vårdprogram utifrån nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram, SBU-rapporter och baslistan för läkemedel
 • vid behov anordna gemensam fortbildning för sjukhus, privata specialister och primärvården gemensamt genomförda förbättringsarbete av vårdprogram och rutiner
 • uppdatera vårdprogram
 • lägga upp rutiner för tex remisser och svar mellan sjukhus, privata specialister och primärvård

Spesamkoordinatorerna

Upp

Spesamkoordinatorerna, som ska vara specialister i allmänmedicin, utses av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Koordinatorernas medverkan i Viss utvecklingsråd är en förutsättning för att uppfylla syftet med Viss vad gäller innehåll, utformning och utveckling utifrån vårdgivarnas behov.

Uppdrag

 • Att säkerställa samverkan mellan primärvård, akutsjukvård, privata specialister, geriatrik och psykiatri genom Spesamgrupper
 • Att medverka i Viss utvecklingsråd
 • Att koordinera primärvårdens medverkan i utvecklingen av Viss
 • Att utse ordförande i Spesamgrupperna
 • Att rekrytera ledamöter till Spesamgrupperna

Spesamkoordinatorer

Eva Karlsson Holm, distriktsläkare
Ektorps Vårdcentral
eva.karlsson-holm@sll.se

Chris Rodhner, distriktsläkare
Stureby Vårdcentral
chris.rodhner@ptj.se

Pierre Bergensand, distriktsläkare
Stuvsta Vårdcentral
pierre.bergensand@stuvstavc.se

Kadir Kakili, distriktsläkare
Doktor Kom Hem
kadir@kakili.se

Om dokumentet: Spesam

Uppdaterat:
Januari 2013