Spesam - specialister i samverkan

Upp

Spesam står för specialister i samverkan. Det är specialister i allmänmedicin och organspecialister som träffas och diskuterar handläggning vid diagnoser inom ett visst ämnesområde.

Spesamarbetet handlar om kommunikation och arbetsfördelning mellan vårdnivåerna - till exempel frågor som Vem gör vad i vårdkedjan?. Utbytet i grupperna är givande och ökar deltagarnas förståelse för varandras arbete. I arbetet ingår att ta fram korta vårdprogram (beslutsstöd för primärvården) som publiceras på Viss, se till att det finns fungerande telefonkonsulter och att ibland ordna utbildningar.

Det är Spesamgrupperna som är informationsägare och ansvariga för alla vårdprogram i Viss. Ett omfattande arbete läggs kontinuerligt på produktion och uppdatering av materialet.

Har du synpunkter eller önskemål kring vårdprogrammen, kontakta respektive Spesamgrupp. Om du är ansluten till Region Stockholms nätverk, se lista över Spesamgrupperna.

Verksamheten

Upp

Ordföranden/sammankallande

Ordföranden i Spesamgrupp, en specialist i allmänmedicin, utses av Spesamkoordinatorn med uppdrag att

 • sammankalla Spesamgrupp minst två gånger per år
 • ansvara för Spesamgruppens arbete
 • i samarbete med koordinatorn utse medlemmar till Spesamgruppen
 • rapportera till Spesamkoordinatorn om verksamhet och avvikelser

Ledamöter

Spesamgrupperna består av specialister i allmänmedicin och organspecialister från sjukhus och specialister från privata enheter.

Uppdrag till Spesamgruppen ska fördelas mellan deltagare i gruppen.

Ledamöterna utses av Spesamordförande/Spesamkoordinator med uppdrag att

 • ta fram vårdprogram och rutiner i vårdprogrammet
 • uppdatera vårdprogram utifrån nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram, SBU-rapporter och baslistan för läkemedel
 • vid behov anordna gemensam fortbildning för sjukhus, privata specialister och primärvården gemensamt genomförda förbättringsarbete av vårdprogram och rutiner
 • uppdatera vårdprogram
 • lägga upp rutiner för t.ex. remisser och svar mellan sjukhus, privata specialister och primärvård

Spesamkoordinatorerna

Upp

Spesamkoordinatorerna, som ska vara specialister i allmänmedicin, utses av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Koordinatorernas medverkan i Viss utvecklingsråd är en förutsättning för att uppfylla syftet med Viss vad gäller innehåll, utformning och utveckling utifrån vårdgivarnas behov.

Uppdrag

 • Att säkerställa samverkan mellan primärvård, akutsjukvård, privata specialister, geriatrik och psykiatri genom Spesamgrupper
 • Att medverka i Viss utvecklingsråd
 • Att koordinera primärvårdens medverkan i utvecklingen av Viss
 • Att utse ordförande i Spesamgrupperna
 • Att rekrytera ledamöter till Spesamgrupperna

Spesamkoordinatorer

Pierre Bergensand, specialist i allmänmedicin
Stuvsta Vårdcentral
pierre.bergensand@stuvstavc.se

Koordinator för grupperna: Gastroenterologi, Njurmedicin och urologi, Ögon, Öron-näsa-hals, hörsel och tal.

Jennie Cardell, specialist i allmänmedicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Boo vårdcentral
E-post: jennie.cardell@sll.se

Koordinator för grupperna: Arbets- och miljömedicin, Kardiologi, Onkologi, Barn och ungdomars hälsa, Endokrinologi/Diabetes, Kirurgi, Neurologi, Smärta.

Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin
Doktor Kom Hem
kadir@kakili.se

Koordinator för grupperna: Handkirurgi, Hud och kön, Hälsofrämjande arbete, Infektion, Ortopedi.

Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin
Stureby Vårdcentral
chris.rodhner@ptj.se

Koordinator för grupperna: Gynekologi, Hematologi, Lung/Allergi, Psykiatri, Reumatologi, Äldres hälsa.

Om dokumentet: Spesam - specialister i samverkan

Uppdaterat:
Januari 2019