Information om Viss

Upp

Viss innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen.

Viss ska fungera som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Stockholms läns landsting.

Vårdprogrammen produceras via Spesamgrupper (specialister i samverkan) och granskas av representanter för respektive specialitetsråd inom Stockholms medicinska råd och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Webbplatsen innehåller bland annat över 270 aktuella handläggningsprogram, telefonkonsultnummer och länkar till regionala och nationella vårdprogram.

Arbetet med Viss startades 1996 och webbplatsen har nu cirka 75 000 besök per månad.

Ansvarsförhållanden

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Viss ansvarar inte för fel eller brister i källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Ansvaret för felaktigt givna rekommendationer och skador uppkomna till följd av användning av informationen på webbplatsen ligger på den enskilde vårdgivaren.

Kontakta redaktionen

Upp

E-post: viss@sll.se

Besök och telefon
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magnus Ladulåsgatan 63 A
118 27 Stockholm
Telefon växel: 08-737 40 40

Postadress
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Redaktion

Eva Karlsson Holm
Koordinator för Spesam och Viss, distriktsläkare
Telefon: 070-089 10 98
E-post: eva.karlsson-holm@sll.se

Hanna Vidsten
Koordinator för omvårdnadsdelen, distriktssköterska
Telefon: 08-123 135 78
E-post: hanna.s.vidsten@sll.se

Carina Ekner
Redaktionsansvarig webbredaktör
Telefon: 08-123 135 61
E-post: carina.ekner@sll.se

Jennie Cardell
Distriktsläkare
Telefon: 072-332 12 40
E-post: jennie.cardell@sll.se

Panteha Hatefi
Distriktsläkare
E-post: panteha.hatefi@sll.se

Teknisk förvaltare

Gunnar Borg
Webbkoordinator/lösningsarkitekt
Telefon: 08-123 132 16
E-post: gunnar.borg@sll.se

Utvecklingsrådet

Upp

Pierre Bergensand
Distriktsläkare och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Gastroenterologi
 • Njurmedicin och urologi
 • Ögon
 • Öron-näsa-hals

Eva Karlsson Holm
Distriktsläkare och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Barnmedicin
 • Endokrinologi
 • Kirurgi
 • Neurologi
 • Smärta

Kadir Kakili
Distriktsläkare och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Hud och kön
 • Hälsofrämjande arbete
 • Infektion
 • Ortopedi

Chris Rodhner
Distriktsläkare och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Gynekologi
 • Hematologi
 • Lung-allergi
 • Psykiatri
 • Reumatologi
 • Äldre

Jennie Cardell
Distriktsläkare och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Arbets- och miljömedicin
 • Hjärta och kärl
 • Onkologi

Panteha Hatefi
Distriktsläkare

Ove Oksvold
Distriktsläkare

Hanna Vidsten
Koordinator för omvårdnadsdelen, distriktssköterska

Carina Ekner
Redaktionsansvarig webbredaktör

Om dokumentet: Information om Viss

Uppdaterat:
Februari 2017