Information om Viss

Upp

Viss innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen.

Viss fungerar som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm.

Vårdprogrammen produceras via Spesamgrupper (specialister i samverkan) och granskas av representanter för respektive specialitetsråd inom Stockholms medicinska råd och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Webbplatsen innehåller över 300 aktuella handläggningsprogram, telefonkonsultnummer, blanketter och länkar till regionala och nationella vårdprogram.

Arbetet med Viss startades 1996. Idag har webbplatsen cirka 100.000 besökare per månad.

Ansvarsförhållanden

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Viss ansvarar inte för fel eller brister i källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Ansvaret för felaktigt givna rekommendationer och skador uppkomna till följd av användning av informationen på webbplatsen ligger på den enskilde vårdgivaren.

Kontakta redaktionen

Upp

E-post: viss@sll.se

Besök och telefon
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Magnus Ladulåsgatan 63 A
118 27 Stockholm
Telefon växel: 08-737 40 40

Postadress
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Redaktion

Jennie Cardell
Koordinator för Spesam och Viss, specialist i allmänmedicin
Telefon: 072-468 97 65
E-post: jennie.cardell@sll.se

Carina Ekner
Redaktör och webbansvarig
Telefon: 08-123 135 61
E-post: carina.ekner@sll.se

Charlotte Ivarsson
Koordinator för omvårdnadsdelen, distriktssköterska
Telefon: 070-737 33 83
E-post: charlotte.ivarsson@sll.se

Teknisk förvaltare

Gunnar Borg
Webbkoordinator/lösningsarkitekt
Telefon: 08-123 132 16
E-post: gunnar.borg@sll.se

Utvecklingsrådet

Upp

Pierre Bergensand
Specialist i allmänmedicin och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Gastroenterologi
 • Njurmedicin och urologi
 • Ögon
 • Öron, näsa, hals, hörsel och tal

Jennie Cardell
Specialist i allmänmedicin och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Arbets- och miljömedicin
 • Kardiologi
 • Onkologi
 • Barn och ungdomars hälsa
 • Endokrinologi/Diabetes
 • Kirurgi
 • Neurologi
 • Smärta

Kadir Kakili
Specialist i allmänmedicin och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Handkirurgi
 • Hud och kön
 • Hälsofrämjande arbete
 • Infektion
 • Ortopedi

Chris Rodhner
Specialist i allmänmedicin och koordinator för Spesamgrupperna:

 • Gynekologi
 • Hematologi
 • Lung/Allergi
 • Psykiatri
 • Reumatologi
 • Äldres hälsa

Panteha Hatefi
Specialist i allmänmedicin

Ove Oksvold
Specialist i allmänmedicin

Lisa Sjönell
Specialist i allmänmedicin

Charlotte Ivarsson
Distriktssköterska och koordinator för omvårdnadsdelen

Carina Ekner
Redaktör och webbansvarig

Om dokumentet: Information om Viss

Uppdaterat:
November 2018