Standardiserade vårdförlopp i cancervården, SVF

SVF för primärvården

Upp

2015 införs snabbspår för utredning av flera cancerformer, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). Målet är att korta utredningstiden vid misstänkt cancer. Varje vårdförlopp är diagnosspecifikt och tas fram nationellt. Det beskriver vilka utredningar som ska göras fram till behandlingen startar och vilka maximala väntetider som gäller för olika steg i utredningen.

Standardiserade vårdförlopp, kringinformation och app

  • Standardiserade vårdförlopp finns framtagna för primärvården för ett antal diagnoser, se Cancersjukdomar

Cancerrådgivningen - ett komplement till övrig vård

Cancerrådgivningen har lång erfarenhet och är ett komplement till övrig cancervård. Cancerrådgivningen har som uppgift att förklara och förtydliga informationen som patienten har fått från sin läkare och sjuksköterska samt stödja patienter och närstående under och efter deras vårdprocess. De besvarar även frågor kring vad man kan göra i förebyggande syfte och frågor från dem som är oroliga att de har fått cancer men inte har en diagnos.

Alla patienter som deltar i ett vårdförlopp ska få information om att de kan vända sig till Cancerrådgivningen för råd, stöd och att bli lotsade rätt i cancervården.

Cancerrådgivningen är ett komplement till övrig cancervård.

Telefon: 08-123 138 00
Telefontid:
måndag-fredag 08.30-12.00 och 13.00-16.00

Läs mer på Vårdgivarguiden

Om dokumentet: Standardiserade vårdförlopp i cancervården, SVF

Uppdaterat:
September 2017