Klamydia

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik, behandling, information till patienten och smittspårning.

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, SLL.

Remiss till specialist i dermatologi, venereologisk-/STI-mottagning

Remiss till specialistmottagning bara vid svårigheter med smittspårning.

Remiss till venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus) eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll

 • Provsvar
 • Behov av smittspårning

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Att smittspårning utförts

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig.

Symtom

Upp
 • Sveda vid miktion eller obehag i urinröret, vagina eller ändtarm, ibland lätt obehag i halsen
 • Tjock eller genomskinlig flytning från urinrör, cervix, vagina eller ändtarm
 • Hos kvinnor även intermenstruella småblödningar och salpingit
 • Hos män epididymit som kan öka risken för sterilitet
 • Ensidig konjunktivit
 • Lätt faryngit

OBS! Nästan hälften av klamdiapatienterna saknar symtom.

Inkubationstid

Symtom uppträder 2-3 veckor efter smittotillfället

Epidemiologi

Upp
 • Hög förekomst, framförallt hos yngre män och kvinnor
 • Den vanligaste bakteriella könssjukdomen i Sverige

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Vid symtom tas alltid DNA-test från symtomgivande ställe, urin-DNA-test minst en halvtimme efter senaste miktionen, första urinportionen, DNA-test från svalg och rektum. DNA-test från rektum tas via proktoskop. På kvinnor tas DNA-test med vaginalsvabb som stoppas i första urinportionen. Efterhör förekomst av oral- och analsex för kompletterande provtagning.

Dubbelinfektion med gonorré eller mycoplasma genitalium kan förekomma. Tag därför gärna gonorré-DNA-test samtidigt.

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

I primärvården: doxycyklin 100 mg, 2 tabletter första dagen, sedan 1 tablett dagligen i 8 dagar. Märk receptet kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Vid graviditet, se Infpreg - kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Inga uppföljningsprover efter avslutad behandling behövs.

Avråd från all form av sexualitet med annan person under behandlingstiden.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs i primärvården, se "Vårdnivå/remiss" ovan.

Smittspårning görs ett år tillbaka i tiden eller från närmaste negativa klamydiatest om det är taget inom ett år.


Smittskyddsinformation för läkare och patienter från Smittskyddsläkarföreningen.


Kloka listan 2019

Uppföljning

Upp

Inga uppföljningsprover efter avslutad behandling.

Om dokumentet: Klamydia

Författare:
Sven Grutzmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna
Granskat av:
Peter Lidbrink, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, Hökarängens vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Maj 2018