Gonorré

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik, information till patienten och smittspårning, se "Remissinnehåll" nedan.

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, SLL.

Remiss till venereologisk mottagning

 • Venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus) eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex men män (MSM)

Behandling sker företrädesvis hos specialist då antibiotikaresistensen för de vanligaste antibiotika är utbredd. Kontakta jourläkare per telefon på närmaste klinik. De tar vanligen emot patienten samma dag eller med kort väntetid.

Smittspårning utförs lämpligen av kurator, som är specialist på detta, såsom vid Sesam City, Sesam Karolinska Huddinge, Sesam Danderyds sjukhus, Hud- och venmottagningen, Södersjukhuset eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll

 • Symtomduration
 • Klinisk undersökning
 • Odlingssvar eller DNA-test (med laboratorienummer om du inte anmält till Smittskydd Stockholm)
 • Behov av smittspårning

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Diagnos
 • Resultat av utredning, behandling och att smittspårning utförts

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig.

Symtom

Upp
 • Tjock, vit- eller gulaktig flytning från urinrör, vagina eller ändtarm
 • Sveda eller obehag i urinröret, vagina eller ändtarm
 • Ibland lätt obehag i halsen eller halsfluss
 • Hos kvinnor mellanblödningar och lågt sittande buksmärtor men oftast inga symtom, framförallt om gonorrén är lokaliserad till andra lokaler än urinröret
 • Kan ge salpingit (dubbelsidig) och epididymit (ensidig) och risk för sterilitet

Epidemiologi

Upp
 • Förekommer hos män och kvinnor
 • Resistensproblematik
 • OBS! Incidensen ökar hos både män och kvinnor (2014), men framförallt hos män som har sex med män

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

DNA-test används som screening i alla lokaler. Hos mannen urinprov och hos kvinnan urinprov med vaginalswab. Efter sexuell anamnes även prov från svalg och rektum i förekommande fall.

Positiv DNA-test måste verifieras med odling.

OBS! Inte sällan dubbelinfektion med klamydia.

Avråd från all form av sexuella kontakter till efter svar på kontrollprov som ska vara negativt.

Behandling

Upp
 • Sker på specialistkliniker med tanke på den stora förekomsten av resistens mot antibiotika, t.ex. penicllin, azitromycin och ciprofloxacin
 • Avråd från all form av sexualitet med annan person till efter svar på kontrollprov som ska vara negativt

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.


Smittskyddsinformation för läkare och patienter från Smittskyddsläkarföreningen.


Uppföljning

Upp

Uppföljning med prov 1 vecka efter avslutad behandling sker på specialistklinik.

Om dokumentet: Gonorré

Författare:
Sven Grutzmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna
Granskat av:
Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Thomas Richtnér, överläkare, Hud- och venmottagningen, Södersjukhuset, Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Håkan Nilsson, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Gubbängen
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Maj 2018