Raynauds fenomen

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

För primär Raynauds fenomen sker utredning och behandling i primärvården

Remiss till specialist i reumatologi

 • Vid misstanke om sekundär Raynauds fenomen
 • Vid misstanke på inflammatorisk reumatisk sjukdom, tex svullna fingrar, fingertoppssår, förhöjd sänkningsreaktion, ledvärk, ålder mer än 40 år vid debut, påvisad ANA

Vid andra sekundära tillstånd, kontakta respektive specialist.

Remissinnehåll

 • Tidigare och aktuell sjukdom
 • Förekomst ANA
 • Lablista
 • Aktuell medicinering inklusive ögondroppar
 • Ärftlighet för migrän och Raynauds fenomen

Remiss till akutmottagning

 • Vid hotande gangrän.

Remiss för värmehjälpmedel

Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären
Raynaudmottagning
Box 7023, 170 70 Solna
www.brackediakoni.se/sfaren

Spesamgruppen för reumatologi

Symtom

Upp

Intermittenta färgväxlingar i gulvitt, blått eller rött med klar demarkering till omgivande vävnad och som uppkommer spontant vid avkylning eller stress. Framförallt engageras ett eller flera fingrar, men även tår, nästipp, öron och mamiller. Ibland associerat med domning eller smärta.

Raynauds fenomen utmärks av en eller flera faser

 1. Blekhet (kärlspasm)
 2. Cyanos (förlångsammat kapillärt flöde)
 3. Hyperemi (snabb återfyllnad av kärl och kapillärer)

Svårighetsgrad

 • Enfasfenomen (avblekning) mest vanlig vid primär Raynauds fenomen
 • Flerfasengagemang vanligare vid sekundär genes
 • Sårbildning med gangrän
 • Primär Raynauds fenomen är ofarlig och sårbildning förekommer inte

Epidemiologi

Upp

Prevalens 

 • Det är vanligt förekommande i befolkningen med en prevalens upp till 10% och vanligast hos kvinnor
 • Primär Raynauds fenomen debuterar vanligen i sena tonåren. Stark ärftlig komponent även för migrän

Differentialdiagnos

Upp

Akrocyanos: Cyanotisk missfärgning av händer och någon gång fötter. Avsaknad av vit färgfas. Förekommer ej intermittent utan kontinuerligt. Förvärras av kyla. Debut oftast före 30 års ålder och oftast hos kvinnor. Ej associerat till sjukdom och kräver ingen specifik behandling.

Utredning

Upp

Anamnes

Den typiska patienten är en ung kvinna med debut i nedre tonåren. Fråga efter symtomduration.

Ärftlighet för Raynauds fenomen mycket vanlig liksom för migrän.

Vid debut efter 40 års ålder och manligt kön, misstänk sekundära orsaker. Högre ålder ökar sannolikheten för sekundär form associerad till reumatologisk eller malign sjukdom.

Rökning och andra droger, tex amfetamin, cannabis, kokain.

Fråga efter arbete med vibrerande verktyg, dock mindre vanligt nuförtiden.

Läkemedel är en viktig orsak till Raynauds fenomen, tex betablockare i tablettform alternativt ögondroppar.

En annan ökande orsak är medicinering med ADHD-läkemedel.

Specifika frågor associerade till eventuell reumatisk sjukdom gäller handsvullnad, hudförändringar, sår på fingertoppar och torrhet i mun/ögon.

Status

 1. Känn på huden - om den är svullen och stram på fingrar, över händernas ovansidor eller extremiteter föreligger skleroderm hud.
 2. Titta efter perifera sår på fingertoppar eller tår.
 3. Palpera perifera pulsar (a radialis, a ulnaris och adorsalis pedis, a tibialis posterior).
 4. Auskultera hjärta/lungor.
 5. Blodtryck i båda armarna.

Lab

ANA, SR, CRP, blodstatus, kreatinin, ALAT, ASAT, urinstatus.

Behandling

Upp

I primärvården

I första hand

 1. Information om ogynnsamma faktorer som rökning, kyla, psykisk stress, arbetsmiljöfaktorer. Utsättning av betablockerare.
  Råd avseende mössa, varma kläder och vantar.
 2. Se över medicinlistan. Utsättning av betablockare.
 3. Information från arbetsterapeut angående olika värmehjälpmedel (tex värmekuddar, elektriska värmevantar).
 4. I Stockholm finns en särskild arbetsterapeutmottagning för patienter med Raynauds fenomen (se ovan ”Remiss för värmehjälpmedel”) som har i uppdrag av Stockholms läns landsting att ge information om förebyggande och rehabiliterande åtgärder samt att förskriva värmehjälpmedel, eller efter behovsbedömning remittera vidare till ortopedteknisk firma för mer avancerade hjälpmedel.

andra hand

 1. Nitroglycerinsalva påstrykes mellan fingerbaserna, finns i tre styrkor: 0,2% eller 1% glycerylnitrat i Essexkräm.
 2. Kalciumblockerare främst nifedipin initialt 10 mg x 2, ökas var tredje dag till högst 2 x 3 (60mg/dygn).

Uppföljning

Upp

Efter lugnande besked bör patienten uppmanas söka om nytillkomna symtom.

Vid sårbildning på fingertopparna, annan hudpåverkan eller ledsymtom bör bedömning göras om Raynauds fenomen är sekundärt till reumatologisk sjukdom och specialistkontakt etableras.

Om dokumentet: Raynauds fenomen

Författare:
Helene Bolinder. Reviderat 2008: Lena Björnådal, överläkare, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Cecilia Carlens, verksamhetschef, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral, Kathleen Devery-Uusijarvi, distriktsläkare, Spånga vårdcentral, Christian Francke, distriktsläkare, Storvretens vårdcentral
Referenslitteratur:
Tillhandahålls av författaren
Publicerat:
November 2003
Uppdaterat:
Augusti 2016