Artros (axelleden)

  • Sjukskrivning
  • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och medicinsk behandling.

Remiss till specialist i ortopedi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

  • Aktuella besvär
  • Besvärens genes och duration (Trauma?)
  • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
  • Röntgenutlåtande (Röntgen var?)
  • Yrke/aktivitetsnivå
  • Dominant hand

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp

Axelledsartros är inte lika vanligt som artros i höfter och knän. Oftast är patienten över 65 år.

Successivt ökande, molande värk inne i axeln med eller utan belastningssmärtor och tilltagande inskränkning av rörlighet som kvarstår längre än 2-3 månader kan tala för artros. Ibland kan besvären bli påtagliga först när brosket är helt nedslitet och krepitationer föreligger. Röntgen bekräftar diagnosen, men tidigt i förloppet kan röntgen vara normal.

Observera att frozen shoulder som kan ge liknande rörelseisnkränkning och värk/smärta som regel har ett mycket snabbare fölopp.

Riskfaktorer

Upp
  • Tidigare återkommande luxationer
  • Tidigare infektion, fraktur eller axeloperation

Utredning

Upp

Anamnes

Tidigare infektion, fraktur eller axeloperation.

Undersökningar

Slätröntgen.

Behandling

Upp

Konservativ

Sjukgymnastik och antiflogistika samt stegrande dos av övrig analgetika lindrar värk och bevarar rörelseomfång/funktion. Intraartikulära steroidinjektioner kan vara av värde och ge lindring under längre tid vid ökande, invalidiserande besvär. Vid behov kan ortoped bistå med injektion.

Kirurgisk

Axelartroplastik (protes) kan ge mycket god lindring för patienter med axelartros. Över 80% av patienterna blir smärtfria. Däremot kan inte ett normalt rörelseomfång eller funktion för tungt arbete utlovas. Axelplastik bör alltså inte övervägas innan konservativa behandlingsmöjligheter uttömts.

Om dokumentet: Artros (axelleden)

Författare:
Karol Zyto, överläkare, Ortopediska kliniken, Södersjukhuset
Reviderat:
Simon Printz, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset, juni 2013
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, David Yuran, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Anne Skoog, ortoped, Aleris Ortopedklinik Nacka, Andreas Selander, ortoped, Stockholm Spine Center, Kadir Kakili, distriktsläkare, To Care Husläkarmottagning
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Sari Ponzer, ordf, november 2015
Publicerat:
April 1999
Uppdaterat:
November 2015