Ikterus

  • Sjukskrivning
  • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Tyst ikterus i ett initialt utredningsskede med leverprover och ultraljud om patienten inte omedelbart tas om hand på specialistnivå. Utredningen bör i sådant fall ske skyndsamt.

Patient med ikterus som utretts färdigt och som har känd orsak som inte ska behandlas av sjukhusspecialist, kan kontrolleras hos allmänläkare.

Remiss till specialistläkare

Patient med tyst ikterus remitteras, eventuellt efter basal utredning, till akutsjukhus eller kirurgisk/medicinsk specialistmottagning. Ta kontakt med sjukhuset samtidigt som remiss avsändes så att man kan boka tid för ERCP-undersökning mm.

Remissinnehåll

  • Förutom anamnes, tydlig redogörerlse för statusfynd enligt uppgifter under utredning i vårdprogrammet

Remiss till akutmottagning

Patient med ikterus, buksmärtor och/eller feber remitteras till akutmottagning.

Spesamgruppen för gastroenterologi

Symtom

Upp

Gulfärgade ögonvitor, gulfärgad hud, eventuell klåda. Mörk urin, avfärgad feces.

Differentialdiagnos

Upp

1. Extrahepatisk ikterus

  • Gallstenssjukdom med choledokussten som ockluderar
  • Tumörer i bukspottskörtel eller gallvägar
  • Kronisk pankreatit

2. Intrahepatisk cholestas, se vårdprogram Måttligt förhöjda leverprover utan signifikanta symtom.

  • Orsakade av läkemedel
  • Levercirros
  • Primär biliär cirrros

Utredning

Upp

Anamnes
Bör innehålla uppgifter om kroniska sjukdomar som berör lever och gallvägar, tidigare uppgifter om hepatitvirus, företagen utlandsresa, bruk av intravenösa injektioner samt aktuella mediciner.

OBS! Uppgift om eventuell magsäcksoperation (ventrikelresektion, BII, omöjliggör ERCP).

Status
Blodtryck, puls, palpation av lymfkörtlar, bukpalpation, per rektum.

Lab och undersökningar
Första steget i utredningen är leverprover (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, PK-INR, albumin) och ultraljud för att skilja medicinsk (intrahepatisk) ikterus från kirurgisk stasikterus (extrahepatisk).

Behandling

Upp

Gallstenssjukdom i gallgångarna behandlas initialt endoskopiskt med papillotomi och stenextraktion (ERCP-teknik), vilket är behandlingen att föredra för äldre (>70 år). Gallstenssjukdomen behandlas med laparoskopisk cholecystektomi.

Malign stasikterus bör om möjligt avlastas med endoprotes inlagd via endoskopisk metod (ERCP-teknik). Tumörsjukdomar utreds sedan med avseende på operabilitet och kronisk pankreatit behandlas konservativt.

Uppföljning

Upp

Uppföljning på specialistmottagning.

Komplikationer

Upp

Patient med stasikterus kan utveckla cholangit och sekundärt till detta abscesser i levern.

Om dokumentet: Ikterus

Författare:
Claes Söderlund, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Lennart Engström, bitr överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Ylva Sandström, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Filip Öberg,distriktsläkare, Hammarby Sjöstads Husläkare, Bengt Ödman, överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset
Publicerat:
September 1996
Uppdaterat:
April 2015