Gallsten

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Kan behandlas av allmänläkare vid hembesök eller på vårdcentral. Ett typiskt akut gallstensanfall kan behandlas direkt, speciellt om patienten har påvisad gallsten tidigare eller upprepade anfall.

Remiss till ultraljud

Distriktsläkare bör skriva remiss för ultraljud.

Remiss till specialistläkare

Remissinnehåll

  • Anamnes och status
  • Leverprover ska ha tagits och remissen innehålla uppgifter om dessa
  • Given behandling ska stå i remissen
  • Förekomst av ikterus ska anges om ovan

Remiss till akutmottagning

  • Remiss till akutmottagning bör utfärdas om smärttillståndet är oklart
  • Om patientens symtom ej viker på initial behandling bör en akutmottagning överta ansvaret

Remissinnehåll

  • Remissinnehåll som ovan

Spesamgruppen för gastroenterologi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Operationstyp, postoperativa besvär och arbetets belastning avgör arbetsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg
Möjlighet att arbeta deltid.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Gallstenssjukdom

Förkom

Symtom

Upp

Ett akut gallstensanfall kommer plötsligt, har oftast en lokalisation under höger revbensbåge med utstrålning åt ryggen, kombinerat med illamående och kräkningar. Ofta finns ett samband med fettrik eller stor måltid

Kriterier
Ett gallstensanfall bör inte ha pågått mer än 24 timmar och ej heller vara förenat med feber. Anamnes i kombination med status ger ofta diagnosen.

Prognos
Vanligen smärtfrihet inom 12 timmar.

Riskfaktorer

Upp

Hereditära faktorer, övervikt och högt fettintag.

Differentialdiagnos

Upp
  • Akut njurstensanfall
  • Ulcussjukdom
  • Pankreatit

Utredning

Upp

Anamnes
Smärtans karaktär och tidsförlopp och utbredning skall anges, liksom tidigare kända gallstenar eller tidigare utfört ultraljud.

Status
Bukstatus med eventuella resistenser eller lokaliserad ömhet.

Undersökningar
Diagnosen kan säkerställas på sikt med ultraljud av gallblåsa och gallvägar.

OBS! Patient utan symtom, med gallsten som bifynd, behöver inte opereras.

Lab
Det är viktigt att dokumentera eventuell leverpåverkan med ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin och S-amylas.

Behandling

Upp

Gallstensanfall bör behandlas med smärtstillande injektion, exempelvis Voltaren 75 mg intramuskulärt eller som suppositorium 50-100 mg. Vid svår attack krävs ofta tillägg med morfinanalgetica, exempelvis Morfin 5-10 mg intramuskulärt. Upprepade gallstensanfall är indikation för cholecystektomi där gallblåsa med stenar avlägsnas, oftast med laparoskopisk teknik. Ju yngre patient, desto starkare operationsindikation - en attack räcker.

Sten i stora gallgången ("choledochussten") behandlas oftast endoskopiskt (ERCP-teknik).

Uppföljning

Upp

Patienten söker vid behov.

Vid gallstensanfall bör långsiktigt beslut om operation eller ej tas.

Komplikationer

Upp

Ett akut gallstensanfall kan vara ett delfenomen i en mera komplicerad gallstenssjukdom. Gallsten kan vid passage ge upphov till stas i djupa gallvägarna. Sten i stora gallgången (choledochus) kan ge ikterus, eventuellt med feber (cholangit) och/eller gallstenspancreatit. En avstängd gallblåsa kan övergå till cholecystit som i vissa fall kan kompliceras av fläckvis gangrän i gallblåseväggen med abscessbildning.

Om dokumentet: Gallsten

Författare:
Claes Söderlund, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Lennart Engström, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Ylva Sandström, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Filip Öberg, distriktsläkare, Hammarby Sjöstads Husläkare
Publicerat:
September 1996
Uppdaterat:
April 2015