Pustulosis palmo plantaris (PPP)

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

PPP som svarar på lokalbehandling eller medför patienten lindriga och acceptabla besvär.

Remiss till specialist i hudsjukdomar

PPP som inte svarar på lokalbehandling och vid snabba recidiv och besvärande förändringar.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Prover, PAD och dess utslag
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud

Sjukskrivning

Upp

Hur länge patienten måste vara borta från arbetet varierar beroende på arbetsuppgifter men kan kräva flera månaders sjukskrivning.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Förkom

Symtom

Upp
 • Utslagen sitter ofta på och runt hälar och centralt i hålfoten/handflator ofta mot handleden
 • Huden är rodnad med sterila varblåsor, 2-5 mm stora. Färska varblåsor är gula, intorkade rödbruna
 • Vanligt med hyperkeratoser och ragader

Epidemiologi

Upp
 • Av de drabbade är 95% kvinnor
 • Majoriteten röker eller snusar
 • Debutålder oftast efter 40-50 års ålder

Riskfaktorer

Upp
 • Etiologi okänd
 • Hypotes finns att nikotin framkallar inflammation i svettkörtelgångar och i dermis

Triggerfaktorer

Rökning är en starkt bidragande utlösande faktor.

Samsjuklighet

 • Thyroideasjukdom hos10-20%, både hypo-/hypertyreos
 • Eventuellt finns ett samband med glutenenteropati
 • Artrit i sternoklavikularleden (SAPHO) hos knappt 50%

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp
 • Typisk klinisk bild
 • Eventuellt screening för tyreoideasjukdom

Behandling

Upp
 • PPP är svårt att läka ut och målet med behandlingen är att patienten ska ha så lite besvär som möjligt
 • Nikotinstopp lindrar besvären hos många och kan även medföra utläkning
 • Lokalbehandling: Grupp IV-steroid enligt nedtrappningsschema under 4-6 veckor. OBS! Risk för atrofi vid långvarig behandling
 • Ibland krävs Grupp IV-steroid under ocklusion med hydrokolloidal platta
 • Feta salicylsyrehaltiga krämer som mjukgörande, tex Salicylsyra 5% i Mastixsalva (ATL) till natten kan ibland räcka som behandling

Behandling hos specialist

 • Systembehandling: Acitretin (Neotigason), eventuellt Methotrexate, sämre effekt. Cyklosporin ger minskat antal pustler
 • Bästa behandling är så kallad RePUVA (Acitretin kombinerat med P(soralen)+UVA) där cirka 75% läker temporärt

Komplikationer

Upp
 • Svårt att gå
 • Värk vid besvär

Om dokumentet: Pustulosis palmo plantaris (PPP)

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum Vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, To Care Husläkarmottagning, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Litteratur:
Behandling av psoriasis. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ) 2011;22(4). http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev%20110811_L%c3%a4kemedelsrekommendationer%20psoriasis%5b1%5d.pdf.
Publicerat:
Maj 2011
Uppdaterat:
Oktober 2015