Pseudokrupp

 • Utredning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Komplikationer
 • Kvalitetsindikatorer
 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Inledning

Pseudokrupp eller laryngotrakeit är en virusorsakad infektion som orsakar högt andningshinder hos barn vanligtvis i åldern 6 månader till 6 år.

Vårdnivå/remiss

Vårdcentral: Vid lindriga till måttliga symtom (skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, milda indragningar men goda saturationer).

Närakuten barn/barnakuten: Tydlig inspiratorisk stridor i vila, måttliga till kraftiga indragningar, trötthet, agitation.

Spesamgruppen för barn och ungdomars hälsa

Symtom

Upp

Akut insjuknande ofta med föregående förkylningsymtom. Skällande hosta, inspiratorisk stridor, heshet, indragningar. Ibland feber. Oftast symtomdebut efter att barnet legat ner ett tag (somnat på kvällen).

Differentialdiagnos

Upp
 • Bakteriell trakeit: Septisk, kan inte svälja, dreglar
 • Epiglottit: Septisk, dreglar, ej vaccinerad
 • Främmande kropp: Dagtid, plötsligt påkommande symtom utan förkylningssymtom
 • Anatomisk avvikelse (haemangiom, laryngotrakeomalaci, trakeal stenos, kärlring): Spädbarn med tidig debut, inga förkylningssymtom och dåligt/inget svar på behandling

Behandling

Upp

Om endast skällande hosta och heshet med anamnes på andningsbesvär natten innan är konservativ behandling tillräcklig. Generell information om höjt huvudläge samt inandning av kall luft vid besvär bör ges, se Föräldrainformation om krupp. Vanligtvis är besvären värst första natten. Om stor oro finns kan en dos kortison skickas med föräldrarna hem som kan ges vid förvärrade symtom.

Engångsdos av kortison är i de allra flesta fall tillräckligt. Effekten bör ses inom 1-2 timmar.

Symtom Svårighetsgrad Behandling
Skällande hosta, heshet, stridor när barnet är upprört Mild Konservativ behandling/kortison per os.
Skällande hosta, heshet, indragningar och stridor i vila Måttlig Kortison per os samt observation (+/- adrenalininhalation).
Skällande hosta, heshet, indragningar, trötthet, agitation Svår Kortison per os/iv, adrenalininhalation samt observation minst 2 timmar.

Om barnet är så påverkat att adrenalininhalation ges ska alltid kortison också ges.

Kortison  
Dexametason, 0.4 mg/ml


Alternativt
0.15 mg/kg, max 10 mg/dag

En andra dos på 0.15 mg/kg kan ges 12 timmar efter första dosen om effekten av första dosen inte är tillräcklig.
Betametason, tablett 0.5 mg

Alternativt
0.3 mg/kg, max 6 mg - tabletterna löses i liten mängd vatten.
Om barnet kräks: Budesonid inhalation, 0.5 mg/ml 4 ml (inhaleras i Ailos tills det är slut)
Adrenalin, 1 mg/ml
 
Maxin
2 ml i 2+2 minuter med 15 minuters mellanrum.
Ailos
<2 år: 1 ml
>2 år: 2 ml

Om behandling inte hjälper måste man tänka på differentialdiagnoser.

Kloka listan 2019

Om dokumentet: Pseudokrupp

Författare:
Viktoria Dixon, bitr. överläkare, Akutsjukvård för barn, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin:
Helena Martin, ordf, mars 2017
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2017