Akut buksmärta hos barn

 • Utredning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Komplikationer
 • Kvalitetsindikatorer
 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Akut handläggning

Nedan handläggningsprogram är ett beslutsstöd för läkare vid handläggning av barn med akut buksmärta. Här anges vilka barn som kan ges råd om egenvård (inkl per telefon), liksom till vilken vårdnivå man ska hänvisa barn då läkarbedömning är aktuell.

Remissinnehåll

 • Relevant sjukhistoria
 • Aktuella symtom
 • Beskrivning av bukstatus
 • Akutella läkemedel inklusive läkemedel givet som eventuell smärtlindring
 • Resultat av eventuell akut utredning (temp, CRP, urinsticka)
 • Resultat av eventuellt prövad akut behandling (Klyx?)

Barnakuten på sjukhus

Tar emot barn till och med 17 års ålder.

Alla barn under 6 månader med buksmärta ska hänvisas direkt till barnakuten på sjukhus.

Barn över 6 månader hänvisas till barnakuten vid:

 • Generell buksmärta med allmänpåverkan
 • Intervallsmärta med allmänpåverkan (man kan ge Klyx och kortvarigt invänta förbättring)
 • Enbart kräkning, om det pågått mer än 12 timmar
 • Påtaglig blodig kräkning eller blodig diarré (OBS! Mindre mängder, oftast strimmig blodtillblanding i kräkning eller diarré är vanligt förekommande vid gastroenteriter och representerar sällan svår komplikation)

Vid misstänkt UVI, se vårdprogram Urinvägsinfektion hos barn.

Barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Skador och tillstånd som kräver kirurgisk bedömning tas om hand på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Solna för barn till och med 14 års ålder.

Direkt hänvisning till barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Solna gäller för barn med akut buksmärta i samband med någon av punkterna nedan:

 • Nyligen bukopererad
 • Buktrauma
 • Svullnad i ljumske med smärta
 • Smärta i skrotum (ska efterfrågas!)
 • Gallfärgade kräkningar (kan vara tecken på volvolus)

Övriga patienter kan remitteras till barnkirurgakuten efter:

 • Läkarundersökning
 • Urinsticka
 • CRP
 • Temp
 • Klyx

Egenvård

Telefonrådgivning

Vårdnadshavare till barn över 6 månader kan ges råd om egenvård per telefon under förutsättning att:

 • Barnets allmäntillstånd är opåverkat
 • Smärtan är avledbar
 • Tempen är under 38 grader
 • Kräkningarna varat mindre än 12 timmar
 • Barnet inte verkar ha UVI

Vid misstanke om förstoppning, ge råd om Klyx.

Dosering

 • Barn 6 mån-1 år: ½ Klyx (60 ml)
 • Barn >1 år: 1 Klyx (120 ml)

Husläkare/närakuten

Husläkare eller närakuten ser övriga barn med akut buksmärta - de som inte omfattas av råd och stöd i egenvård och som inte bör hänvisas direkt till sjukhusens akutmottagningar. Vid behov remitterar husläkaren till barnakut.

Schema: Vårdnivåer

Buksmärta med kräkning utan diarré

Buksmärta med kräkning utan diarré

Buksmärta med kräkning och diarré

Buksmärta med kräkning och diarré

Spesamgruppen för barn och ungdomars hälsa

Om dokumentet: Akut buksmärta hos barn

Författare:
Margareta Lange, Barnkirurgen, ALB, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterat 2015: Pia Malmquist, överläkare/sektionschef, Pediatrisk akutvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Katrin Engel, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Helena Wincent, distriktsläkare, Sjöstadens vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin:
Johan Wallander, spesak barnkirurgi, januari 2015
Publicerat:
Oktober 2009
Uppdaterat:
Januari 2015