Axelledens sjukdomar

Upp
Trauma Rörlighet Typpatient Vårdprogram i Viss
Ja Skada i AC-leden Akromioclavikularleden
Unidirektionell subluxation/ dislokation, ingen vilovärk 18-40 år, eventuellt tidigare axelluxation Instabilitet
Inget/ringa Svaghet i abduktionen. Kan inte aktivt abducera till, eller hålla armen i 90º Man >50 år med dålig muskel- och benkvalitet Kuffruptur
Nej Multidirektionell subluxation/ dislokation Ung kvinna med hypermobila leder Instabilitet
Minskat rörelseomfång, inskränkt utåtrotation, eventuell muskelatrofi Kvinna 40-65 år Frusen skuldra
Painful arc 70-110º >40 år, tungt arbete med armen över horisontalplanet Impingementsyndrom
Långvarigt inskränkt rörlighet och molande värk >65 år Artros
Inskränkt rörlighet, destruktioner och synovit Patient känd på Reumatologen Reumatiod artrit

Om dokumentet: Axelledens sjukdomar

Författare:
Simon Printz, överläkare, Ortopedkliniken, Södersjukhuset, Kadir Kakili, distriktsläkare, Viss-koordinator
Uppdaterat:
Januari 2015