Astma - akut anfall hos vuxna

Upp

Allmäntillstånd, andningsfrekvens, saturation och PEF kan användas som mått på besvär och behandlingseffekt.

Akut behandling

  1. Syrgas - alltid till påverkad patient, 5-6 l/min eller för att uppnå saturation >90% (1-2 liter/minut vid KOL eller respiratorisk insufficiens).
  2. Inhalation av högdos beta 2-stimulerare
    • I första hand: via spacer, salbutamolspray (Airomir 0,1 mg/dos), 10-15 doser, eventuellt i kombination med Ipratropiumspray (Atrovent 20 mikrogram/dos), 4 doser
    • I andra hand: inhalationer via nebulisator, t.ex. salbutamol 5-10 mg, eventuellt i kombination med ipratropium 0,5 mg.
  3. Steroider, t.ex. betametason (Betapred) 10 tabletter (5 mg) eller prednisolon 30-60 mg som engångsdos och därefter i regel en prednisolonkur 5 mg, 4-8 tabletter i 5-7 dagar.
  4. Vid svårt anfall (allmänpåverkad, saturation <90%) och där patient ej orkar inhalera:
    • Injektion Bricanyl, 0,25-0,5 mg subkutant

Upprepa ovanstående inhalationer var 20:e minut vid otillräcklig förbättring.

Om patienten förbättras, subjektivt såväl som objektivt: Hem med fyrdubblad dos inhalationssteroider, eventuellt tillägg av steroidkur enligt punkt 3 ovan och uppföljning hos ordinarie läkare.

Om de obstruktiva besvären kvarstår trots ovanstående: Transport till sjukhus. Patienten bör ha en intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport.

Kloka listan

Akutbehandling/korttidsbehandling av astma för vuxna och barn


Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet Astma hos vuxna

Om dokumentet: Astma - akut anfall hos vuxna

Författare:
Anne Geborek, överläkare, Lung-Allergisektionen, Södersjukhuset, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Jenni Viitala, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Katarina Perlhagen, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Giovanni Ferrara, ordf, november 2018
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:
Michael Runold, ordf, november 2018
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Maj 2006
Uppdaterat:
November 2018