FaR vid Claudicatio

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Claudicatio

Indikation

Regelbunden fysisk aktivitet och gångträning ökar gångsträcka, minskar smärta och ger ökad livskvalitet. Fysisk aktivitet har även positiv effekt på andra riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker.

Ordination

Lämplig aktivitet är raska promenader eller stavgång i minst 30 minuter minst 3 ggr/v. Gärna handledd träning. Effekt ses relativt snart men träningen bör pågå minst 6 månader för varaktighet.

Läs om Claudicatio intermittens i FYSS

FaR-metoden: Att tänka på vid förskrivning

 


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, november 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS