FaR vid Osteoporos

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Osteoporos

Indikation

Regelbunden fysisk aktivitet är nödvändig för uppbyggnad och bevarande av benvävnaden. Vid låg bentäthet är det viktigt med fysisk träning för att öka muskelstyrka, koordination och balans, i syfte att förebygga fall och frakturer.

Kontraindikation

Undvik tunga lyft och aktivitet med hög fallrisk.

Ordination

Viktbärande regelbunden aktivitet 30 min 3-5 ggr/v. Komplettera med fallförebyggande träning som balans-, styrke- och koordinationsövningar. Vardagsaktivitet betonas.

För äldre bör träningen inriktas på styrke- och balansträning.

Vid kotkompression med smärta bör bedömning och träning initialt ske under ledning av fysioterapeut.

FYSS rekommendation: Osteoporos

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, oktober 2014. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS