FaR vid Demens

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Demens

Indikation

Fysisk aktivitet kan fungera som primärt förebyggande åtgärd mot utveckling av demenssjukdom.

Träning är även gynnsamt för patienter med demenssjukdom och har flera fysiska och psykologiska effekter samt upprätthåller hälsa, mentala funktioner, kommunikationsförmåga samt funktion i det dagliga livet.

Ordination

Tydliga samband mellan mängd och typ av träning har inte kunnat fastställas. Råd om fysisk aktivitet till demenssjuka personer bör därför följa råden för friska äldre, dvs regelbunden träning av kondition, styrka, rörlighet och balans.

FYSS rekommendation: Demens

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, februari 2012. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS