Transkulturellt Centrum

Upp

Om du behöver hjälp och stöd i att bedöma kulturella faktorers betydelse vid psykisk ohälsa och hitta vägar framåt i behandlingsarbetet kan du vända dig till Transkulturellt Centrum.

Transkulturellt Centrum är en resurs för personal som arbetar i verksamheter som har avtal med Stockholms läns landsting och erbjuder kostnadsfri rådfrågning, konsultation och handledning i patientärenden. Sekretess råder.

För mer information, gå in på Transkulturellt Centrum.

Om dokumentet: Transkulturellt Centrum

Information:
www.transkulturelltcentrum.se
Publicerat:
Juli 2012
Uppdaterat:
Januari 2015