Koloskopi

Upp

Indikation

Diagnostisk

 • Misstanke om neoplasi (polyp/cancer) eller inflammatorisk tarmsjukdom!

Välgrundad misstanke på tjock- eller ändtarmscancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

 • Ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år
 • Fynd vid bilddiagnostik som inger misstanke om kolorektalcancer
 • Fynd vid rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer
 • Synligt blod i avföringen hos högriskpatienter:
  • har haft kolorektalcancer eller ingår i polypuppföljningsprogram
  • har haft kolit i minst 20 år
  • har två förstagradssläktingar med kolorektalcancer
  • har någon släkting som har insjuknat i kolorektalcancer eller endometriecancer före 50 års ålder
 • Synligt blod i avföringen där rektalpalpation och rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla
 • Synligt blod i avföringen där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla
 • Blödningsanemi som inte förklaras av standardanemiutredning
 • Diarré med blod (inflammatorisk tarmsjukdom?)
 • Diarré utan blod (mikroskopisk kolit?)

Kontroll av tillstånd med fastställd/misstänkt malignitetspotential

 • Ulcerös kolit/Chronkolit med total utbredning och duration >8-10 år
 • Vissa adenom
 • Vissa fall av hereditet för kolorektal cancer
 • Uppföljning efter opererad kolorektal cancer

Dessa indikationer bevakas av endoskopienheten.

Terapeutisk

 • Polypektomi (bredbasig polyp <cirka 2 cm, skaftad polyp <cirka 4 cm)
 • Dilatation med ballong av benign stenos (tex Crohn)
 • Angiektasier - bedömda som möjlig blödningskälla - koagulering med elektricitet/värme

Kontraindikation

Absoluta kontraindikationer saknas.

Relativ kontraindikation: ej medverkande, mycket åldrig eller höggravid patient. Koloskopi är ofta en krävande undersökning, speciellt för äldre personer.

Koloskopi kräver noggrann laxering enligt instruktion. Bedöm om patienten klarar laxeringen själv eller behöver hjälp i slutenvård!

OBS! Försiktighet vid symtomgivande hjärt-lungsjukdom och närmaste tiden efter hjärtinfarkt. Oprioriterad indikation bör då vänta ett par månader, medan tidigarelagd skopi kan övervägas vid stark indikation.


Förberedelse

ASA ska undvikas 7 dagar före skopin pga ökad blödningsrisk. Järntabletter skall ej ges 7 dagar före skopin pga sämre sikt pga svartfärgad feces. Detta framgår av kallelsen till patienten.

Dygnet innan koloskopi laxerar patienten och ska dricka 2-4 liter vätska beroende på laxeringsmetod (Laxabon, Phosphoral, Movprep, CitraFleet, Picoprep).


Utförande

Koloskopet förs in via ändtarmen. Smärtor/spänning i buken kan uppstå vid passage av tarmkrökar. I normalfallet dock måttliga och relativt kortvariga besvär.

Sedering med kortverkande benzodiazepin iv och/eller smärtstillning med tex Ketogan/Rapifen iv ges vid störande smärta under undersökningen, vid uttalad oro eller vid stark önskan från patienten. Ytlig narkos med diprivan (Propofol) finns på flera skopienheter. Skopienheten avgör om Propofol kan ges! Sedering medför att patienten stannar kvar 30-60 min efter undersökning samt att bilkörning och krävande arbetsuppgifter ej kan utföras resten av dagen.


Tidsåtgång

45-60 minuter inklusive förberedelse och information till patienten. Har sedering givits, observation i ytterligare 30-60 minuter.


Remissinnehåll

 • Riktad frågeställning
 • Eventuellt tidigare endoskopi (när, var, resultat)
 • Eventuell blodsmitta/hjärtklaffoperation/pacemaker/ICD
 • Aktuell medicinering, speciellt PPI, insulin och antikoagulantia/trombocythämmare. Ange indikation
 • Omständigheter som motiverar uppenbart behov premedicinering. Typ av sedering avgörs slutgiltigt på skopienheten
 • F-Hb eller F-Hb Human. Ange resultat samt använd metod


Ansvarsfördelning vid endoskopiuppföljning

Uppföljning av patologiska fynd vid endoskopi ska utifrån mikro- och makroskopiska fynd beslutas och planeras av endoskopisten eller den som är ansvarig för endoskopin.

Exempel:

 • Gastrointestinal malignitet: endoskopisten remitterar direkt till kirurg
 • Kolorektala polyper: endoskopisten beslutar om och när skopikontroll ska ske och anger tydligt vem som skriver remiss

Kostnad
2.000-3.000 kr.

Koloskopi patientinformation - 1177 Vårdguiden

Om dokumentet: Koloskopi

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset
Granskat av:
Filip Öberg, distriktsläkare, Hammarby Sjöstads Husläkare, Ylva Kristofersson Sandström, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Rein Seensalu, överläkare, Stockholm Gastro Center
Publicerat:
Oktober 1999
Uppdaterat:
December 2015