Utökad utredning av sekundäranemi

Upp

Vid normocytär, normokrom anemi och med nedsatt njurfunktion kan bestämning av S-erytropoetin (epo) värde övervägas. Vid nedsatt njurfunktion med anemi är S-epo lågt och substitution med epo kan vara aktuellt.

Vid sekundäranemi med påverkan på myelopoes och trombopoes ska alltid en bakomliggande hematologisk sjukdom uteslutas. Dessa patienter bör remitteras till specialistmottagning för benmärgsundersökning. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska även B-diff kontrolleras.

Om dokumentet: Utökad utredning av sekundäranemi

Författare:
Gerd Lärfars, Jan Samuelsson, Marianne Jägestedt
Publicerat:
Mars 2001
Uppdaterat:
Mars 2014